Top navigation

Top navigation

Side navigation

 

Om foreningen

Investeringsforeningen Lægernes Invest (LI) blev stiftet i december 2004. Målsætningen for foreningen er:

- at give investorerne adgang til de mest udbredte markeder inden for aktier og obligationer

- at samarbejde med de bedste porteføljeforvaltere på globalt plan

- at være fokuseret på at minimere omkostningerne i investeringsforeningen

Disse målsætninger skaber grobunden for et attraktivt produktudbud, som er til gavn for såvel medlemmerne i Lægernes Pension som kunder i Lægernes Bank og øvrige pengeinstitutter.

Paletten af afdelinger tilpasses udviklingen på værdipapirmarkederne. LI tilbyder en lang række forskellige afdelinger, hvilket er fuldt dækkende for de fleste kunders behov. Alle investeringer i LI er underlagt Lægernes Pensions politik for ansvarlige investeringer (RI). Du kan læse mere om Lægernes Pensions RI-politik på www.lpb.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk