Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til Lægernes Invest

I Investeringsforeningen Lægernes Invest (LI) har du som investor adgang til at investere i forskellige typer af værdipapirer. Det sker ved, at du køber investeringsbeviser i en eller flere afdelinger af LI.

Valg af kapitalforvaltere
Til hver afdeling i LI vælges en kapitalforvalter på baggrund af en formaliseret søgeproces. Foreningen lægger vægt på både afkast og omkostninger, og derfor samarbejdes der med både danske og udenlandske kapitalforvaltere. Du kan finde oplysninger om de enkelte afdelinger her på hjemmesiden.

Lavt omkostningsniveau
LI er fokuseret på at holde et lavt omkostningsniveau, og det har bl.a. den konsekvens, at foreningen ikke betaler formidlingsprovision i forbindelse med salg og rådgivning. LI er derfor i dag blandt de billigste investeringsforeninger på markedet, hvilket også fremgår af Investeringsfondsbranchens (IFB) hjemmeside.

Lægernes Pension - pensionskassen for læger (Lægernes Pension) investerer en stor del af formuen via LI, hvilket primært skyldes konkurrencedygtige afkast, lave omkostninger og medindflydelsen på managervalg og investeringsmandat. Derfor er LI målt på formue blandt de største investeringsforeninger i Danmark.